Klima (engeri, forbrug, bæredygtighed ect.)

Demokrati og Borgerinddragelse

Formål

Formål
Skabe forståelse for Demokrati i hverdagen
En opfølgning på netop overstået ”Skolevalg”

Proces

Op til næste folketingsvalg eller kommunevalg etableres tæt
kontakt til lokale politikere / Byråd.
Valgfag – Emneuge – Projektopgave i Samfundsfag
Afholde valgmøde på skolen, med elever som ordstyrere, og med
elevspørgsmål. Eleverne laver artikler til lokale aviser før
og efter. Eleverne har en proces inden hvor de finder
relevante emner fra valgkampen som betyder noget for dem.
Lokalpolitikerne forholder sig til lokale udfordringer i
børnehøjde.
Eleverne fremfinder lokale emner (bibliotek, sammenlægning af
skoler, svømmesal, kunstgræsbane, hastighedsbegrænsninger,
busruter, etc.) – fokus på hvad gør de lokale politikere,
hvad kan de bestemme. Partiholdninger/Personlige holdninger.
Og eleverne finder globale emner – Økonomi, Miljø,
Indvandring, EU-politik etc-
Medie vinkel – Samarbejde med lokal TV – der laves
valgstudie, partileder runde og valgudsendelser. Der laves
statistik, og meningsmåleringer blandt elever og blandt
borgere i lokalområdet – sammenligner med tidligere valg.

Ressourcer & min rolle

Idegenerering

Kontakt Oplysninger:

Navn: Jakob Schou

Tlf. 27293499

Kunstner skole

Formål

At give konkrete eksempler på hverdagskunst og hvordan kunstnere
arbejder.
De lokale kunstnere får mulighed for at få tættere kontakt med
lokalområdet.
Elever og Lærere får inspiration og ideer til at arbejdet med
kreative emner i det daglige.

Proces

Kunster kommer 1-2-3 gange og ”Underviser/Inspirerer” eller
elever kommer til kunstneres værksted.
Som en del faget billedkunst kan der laves forløb på
vilkårligt klassetrin.
Som valgfag /tilvalg for de ældste klasser (læringscafe eller
valgfag).
Elever og lærer arbejder selv videre og laver
fernisering/udstilling/salg/skaber medieomtale i aviser eller
via ”flyers” eller hjemmeside etc. (”Kunstens dag” e.l.).
Kan være et emne til en A-uge eller andet arbejde ”på tværs”
af årgange.
Kan få en arkitekttonisk/ indretningsmæssig drejning hvor der
også komme input fra en der ved noget om farvevalg og lys i
lokaler og så kan det bliver til en bredere opgave der løses
som en speciel opgave for hele skolen f.eks.:
Udsmykning af fællesarealer
”Hvordan skaber vi god udsmykning i vores klasseværelse”

Ressourcer & min rolle

Jeg kan hjælpe med at skabe kontakt til lokale kunstnere via Medborgerforening mv.

Kontakt Oplysninger:

Navn: Jakob Schou

Tlf. 27293499

Debat battle, Taleværksted

Formål

Debat battle, Taleværksted

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Marie Kruse

Tlf. 27525862

Intensivt sprogkursus

Formål

Intensivt sprogkursus; Engelsk, Tysk, Fransk (A-uge)

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Kit Garde

Tlf. 22767809

Australien – kulturelle forskelle

Formål

Tværfagligt forløb omkring Australien – kulturelle forskelle
funderet i biologi

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Camilla Tegner Fjordholt

Tlf. 31318450

Lave en teatergruppe

Formål

Lave en teatergruppe, som skal ud på plejehjem og optræde eller
invitere plejehjemmet til skolen.

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Thomas Lindblad Kristensen

Tlf. 20761222

Foredrag tysk/historie

Formål

Foredrag tysk/historie: Hamburg während des krieges og andre
emner vedr. 2. verdenskrig og tysk/dansk-hed

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Ditte Zimmermann Bramow

Tlf. 91250681

Tysk-dansk (CPH – Hamborg)

Formål

Tysk-dansk (CPH – Hamborg)
Venskabsklasse, Ekskursioner Lübeck, Hafen...
Sprog, historie, kultur. Tysk erhverv – stor industri

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Ditte Zimmermann Bramow

Tlf. 91250681

Endagstur til Lübeck

Formål

Endagstur til Lübeck: Historie, nordeuropæiske krige,
opfindelsen af marcipan. Tilbyder ledsagelse med foredrag

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Ditte Zimmermann Bramow

Tlf. 91250681