Naturvidenskab (Science, Geo-data ect.)

Minecraft i undervisningen

Formål

Se geografiske sammenhænge og værdien af geodata via en virtuel
verden i Minecraft universet.

Proces

Samarbejde med Geodatastyrelsen
Via en temadag eller projekt/emnedag gives overbygningselever
og lærere nye ideer til at anvende geodata i den daglige
undervisning.
Læs mere:
http://gst.dk/emner/frie-data/minecraft/ideer-til-brug-i-
undervisning/#
Dette kunne godt bringes over i en mere IT udviklinger
retning – svarende til nogen af de andre input (Jacob Appel,
Simon 4z) – se f.eks.
http://codingpirates.dk/
http://code.org/learn

Ressourcer & min rolle

Jeg arbejder hos Geodatastyrelsen, og kan være ambassadør for et skoleprojekt med den institution

Kontakt Oplysninger:

Navn: Jakob Schou

Tlf. 27293499

Præsentation af olieproduktion og efterforskning.

Formål

Geologi (Kridt)kildebjergarter
Olieboring (spil: Quest for Oil)

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Henriette Martini Agersnap

Tlf. 24421155

Istiden

Formål

Hvorfor man skal lære om istiden
geologi
fundering af huse, vindmøller

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Stine Fogh

Tlf. 42519424

Forskning introduktion

Formål

Forskning introduktion; -forsøg, vække interesse for
naturvidenskab

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Anders Millner

Tlf. 20464346

Besøg på kemisk laboratorium

Formål

Besøg på kemisk laboratorium – små grupper, inkl. en masse
geologiske prøver.

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Henriette Martini Agersnap

Tlf. 24421155