Sundhed og Trivsel

Fire ud af ti kræfttilfælde kan forebygges

Formål

Fire ud af ti kræfttilfælde kan forebygges. Vi kan selv gøre
noget for at nedsætte risikoen for at få kræft. Så formålet
er at give en viden om hvad kræft er og indvie eleverne i
hvad de kan gøre og tænke ind i deres hverdag for at
forebygge. Det kunne være viden om områderne:
Hvad er kræft
Rygning
Alkohol
Sol
Motion/Undgå overvægt

Proces

Kræftens Bekæmpelse har en del materialer til undervisning og
andre aktiviteter i skolen som er tilgængelige på
http://www.cancer.dk/sundskole/undervisningsmaterialer/, så
dette kunne være en mulighed
På hele http://www.cancer.dk/sundskole/sundskole/ er der
masser af viden om
Hvad er kræft?
Kan man undgå kræft?
Ideer til projektopgaven
Kræft i tal
Kræft i familien
Om Kræftens Bekæmpelse

Det kunne også være et foredrag om kræft og forebyggelse Det
kunne være en projektopgave i klassen/på årgangen

Ressourcer & min rolle

Der ligger mange færdige undervisningspakker klar, men det kræver at en lærer er igangsætter Jeg kan hjælpe med at finde en foredragsholder Min roller Jeg kan formidle kontakt til Kræftens Bekæmpelse og hjælpe med at finde de info der er nødvendige

Kontakt Oplysninger:

Navn: www.cancer.dk/sundskole/undervisningsmaterialer/

Tlf.

Lokale foreninger

Formål

At få etableret systematisk samarbejde med foreningerne i
lokalområdet:
(Sport: Fodbold, Håndbold, Badminton, Volleyball, Svømning,
Gymnastik, Triatlon, tennis, Orienteringsløb, Cykling,
Bordtennis, Basketball – HIF / Værløse/Furesø
Udnytte ressourcer på tværs af foreningerne (lokaler, udstyr,
viden, erfaring)

Proces

Klubberne tilbyder kortere eller længere forløb hvor eleverne
kan prøve deres idræt
Miniklub/Gasværk/Skole bruger klubbernes faciliteter – og
inddrager deres trænere i undervisning eller temadage
(Skolernes motionsdag kan blive et rent festfyrværkeri?).
Baggrundsinfo:
DGI har nogen erfaringer med fornyet samarbejde mellem skole
og foreninger efter skolereformen:
http://www.dgi.dk/arkiv/2014/10/29/skolereform-giver-baade-
knubs-og-kreative-loesninger

Ressourcer & min rolle

Som træner i HIF-fodbold, kan jeg være ambassadør dertil.

Kontakt Oplysninger:

Navn: Jakob Schou

Tlf. 27293499

Klimaeffekter pga. drivhuseffekt

Formål

Lokalt -> fokus på ekstrem regn og kloakering.
Problemstillinger, analyser og løsninger

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Jesper Larsen

Tlf. 30757996

Rygning og kræft ungdomskoncept/forebyggelse

Formål

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Gitte S. Bakke

Tlf. 30651026

Plan for overvægt hos børn

Formål

Kontakte Novo Nordisk ang. etablering af samarbejde med
inddragelse
af børn i udarbejdelse af plan for overvægt hos børn

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Marie Lindegaard

Tlf. 30790876

Pigeraketten

Formål

Pigeraketten – et initiativ fra DBU for at få piger til at
spille fodbold. 0.-3. årgang i UU-tid

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Mogens Isager

Tlf. 60870951

Du er hvad du spiser eller hvem er du egentlig?

Formål

Du er hvad du spiser eller hvem er du egentlig?

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Gunnar Øregaard

Tlf. 53390156

Mindfulness i skolen

Formål

Respekt, ro, nærvær, fokus, koncentration
Mindfulness i skolen

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Stine Fogh

Tlf. 42519424

Lyd, støj, hørelse

Formål

Lyd, støj, hørelse
Foredrag/Materiale

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Thomas Behrens

Tlf. 25300012

Taekwondo kursus

Formål

Taekwondo kursus her på skolen eller i klubben (Furesø
taekwondo) på Søndersø skole

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Kit Garde

Tlf. 22767809

Formiddagskursus Bordtennisklub

Formål

Formiddagskursus Bordtennisklub i Farum Arena

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Kit Garde

Tlf. 22767809

Kost, kræft og helbred

Formål

Kost, kræft og helbred – største undersøgelse om kost, kraft
Forebyggelse

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Gitte Sonnenborg Bakke

Tlf. 30651026

Motion og kræft

Formål

Motion og kræft
Motions indvirkning på kræft

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Gitte Sonnenborg Bakke

Tlf. 30651026

1.hjælpskursus

Formål

1.hjælpskursus

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Dorthe Manthorpe

Tlf. 28737590

Sund mad i idrætshaller

Formål

Sund mad i idrætshaller. Projekt i forbedring af mad i haller.
Økologisk omlægning i hjemkundskab.

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Finn Bjerregaard Rasmussen

Tlf. 30126630