Uddannelse (UN-City, div. Skolebesøg ect.)

UN City

Formål

Der kunne være flere formål
I UN City har mange FN organisationer deres kontorer. Hvordan
arbejder de enkelte organisationer, og hvordan bidrager de til
opfylde formålet med FN?
UN City er en af de mest energi-rigtige bygninger i verden
(sammenlignet med andre bygninger af samme størrelse). Hvordan
og hvorfor er bygningen tegnet som den er?

Proces

Klassen opdeles i grupper, som hver især behandler en FN
organisation, og på baggrund af interviews, og online materiale
analyseres hver enkelt organisations rolle. Der er sikkert også
mulighed for at interviewe personer rundt om i verdenen via
Skype og andet.
UN City bygningen har mange energi-rigtige tiltag såsom
solceller, genbrug af regnvand, intelligente skodder etc. Måske
med udgangspunkt i arkitekt og/eller fysik kunne man beregne
energi besparelse og tale æstetik mm.

Ressourcer & min rolle

Ressourcer & min rolle Jeg arbejder for UNDP i bygningen, og har mange kontakter som jeg kan trække på i forbindelse med planlægningen. Jeg kan også stå for en rundvisning.

Kontakt Oplysninger:

Navn: Henrik Juul

Tlf. 4533 6262

Danseundervisning

Formål

At give de ældste elever mulighed for at blive
trænere/instruktører for de yngre elever.

Proces

Samarbejde med DGI.
Samarbejde med Lokale idrætsklubber
Skolen tilbyder et forløb hvor de ældre elevere gennemgår en
”træneruddannelse” indenfor den sport/idræt de kender.
Indeholder pædagogik og planlægning af træningsforløb. Som et
valgfag eller som en del af Idrætsundervisningen eller
Efter forløbet bliver de hjælpetrænere i kortere eller
længere forløb i klubberne. ”Eksamen” er at forestå en
træning eller at føre et hold op til en opvisning.
(Sommerfesten)
F.eks.:
- Danseunderviserer af de yngste i miniklubben
- Badminton hjælpetrænere
Der er en god beskrivelse af hvordan det kan sættes i gang på
denne hjemmeside:
Se mere på:
http://www.dgi.dk/arkiv/2014/12/19/skolereform-giver-boom-i-
traeneruddannelse-for-unge
Baggrundsinfo:
http://www.dgi.dk/arkiv/2014/10/29/skolereform-giver-baade-
knubs-og-kreative-loesninger

Ressourcer & min rolle

Kontakt til DGI, kontakt til Idrætsklubber

Kontakt Oplysninger:

Navn: Jakob Schou

Tlf. 27293499

Samarbejde med Københavns Universitet

Formål

Samarbejde med Københavns Universitet – evt. få forsker
ud for at fortælle, hvordan man ”finder på” et forskningsprojekt
evt. vores morfar som er professor på KU.

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Marie Lindegaard

Tlf. 30790876

Lad børnene selv idegenerere

Formål

Lad børnene selv idegenerere, hvad der kunne interessere dem
at besøge/have besøg af

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Irene Antoinet Bøggild

Tlf. 30799641

Digital læringsplatform

Formål

Digital læringsplatform, der understøtter niveaudelt
undervisning
(KMD Education). Besøg af/på KMD

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Louise Neel Høyer

Tlf. 41727690

e-learning

Formål

Involvere virksomheder som gør brug af e-learning og finde
moduler, som
eleverne kan foretage.
Dette for at vise en måde at lære på, som de kan blive udsat
for.
Formentlig på engelsk.

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Kim Uldahl Haaning

Tlf. 25428202