Virksomhedsdrift (Rådhusbesøg mv.)

Stop tyven – det er min cykel

Formål

At engagere eleverne i et fælles projekt omkring at mindske
cykeltyverier.
Øge bevidstheden blandt eleverne om cykeltyverier
Informationskampagne og idegenerering om hvordan man selv kan
modvirke cykeltyverier

Proces

Samarbejde med lokalpoliti
Samarbejde med Lokale cykelværksteder, forsikringsselskab
Skole Projekt hvor der er fokus på cykeltyverier
En workshopdag/temadag, med et par eksterne deltager og
gruppearbejde på tværs af klasserne med forskellige emner
f.eks.
Hvor sker det – kortlægning ud fra elevernes tilbagemeldinger
- Sikre/Usikre steder
Hvad kan man gøre for at mindske risikoen
Godkendte låse
Systemer til elektronisk registrering af cykler
Erfaringer fra andre skoler
Afprøvning af system
Hvor ender de stjålne cykler?
Organiserede bander/Brugstyverier ?
Etablering af system til at indmelde fundne herreløse cykler
– hjemmeside /App / SMS kæde. Incitament /Præmie for at finde
en herreløs cykel – optjening af ”find løs cykel” point.
”Nabohjælp” til cykler
Statistik – hvor mange blev stjålet sidste år

Ressourcer & min rolle

Hjælp med yderligere ideudvikling.

Kontakt Oplysninger:

Navn: Jakob Schou

Tlf. 27293499

Cykelværksted – lys på cyklen

Formål

At engagere eleverne i et fælles projekt omkring ”lys på
cykler”.
Informationskampagne og værkstedskampagne hvor alle kan få
”fikset” deres cykel (sammenhæng med ”Alle børn cykler ugen”).
Give mulighed for konkret praktiske fag på skemaet –
succesoplevelse for de ikke så boglige elever
At give inspiration til et iværksætterprojekt om at lave sit
eget cykelværksted

Proces

Samarbejde ml. Miniklub/Gasværk/Skole.
Samarbejde med lokale cykelforretninger (de stiller måske
lokale eller værktøj til rådighed = positiv eksponering).
Lave et cykelværksted hvor man kan lave mindre
cykelreparationer f.eks. specialiseret i at sikre lys på alle
elevers cykler før den mørke tid. I tidsrummet omkring
Lektiecafe/miniklub/gasværkstid.
Kan være et initiativ der løber (fast) i længere tid, eller
det kan være koncentreret omkring en A-uge eller lign.
Man kan inddrage lidt matematik/spørgeskema undersøgelser –
hvor mange ulykker sker der om året, hvor mange af dem er
relateret til dårlig lys på cyklen, hvor mange af skolens
elever cykler hver dag, hvor mange har korrekt lys på cyklen
– før kampagnen / efter kampagne.
Man kan inddrage tekniske undersøgelser - Hvad er reglerne –
hvilke lys er godkendte. Forbrugertest af 10 lygtesæt,
kvalitet kontra pris.
Lave egen virksomhed hvor lokale elever/forældre/lærere/
andre borgere kan få udført mindre cykelreparationer.
Derigennem kan der komme en kobling til nogle af de andre
forslag omkring ”iværksættere – opstart af egen virksomhed”.
”Aflever cyklen om morgenen og hent den næste dag”
Lav forretningsplan, Skaf kunder, annoncering og Økonomi

Ressourcer & min rolle

Hjælp med at skabe kontakt til lokale cykelværksteder (MTB-tours + Hareskov cykler – Elmevej) Hjælp med yderligere ideudvikling

Kontakt Oplysninger:

Navn: Jakob Schou

Tlf. 27293499

Virksomhedsdrift

Formål

Virksomhedsdrift

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Peter Bausager

Tlf. 52138501

Landskabsarkitekter, ingeniører o. lign

Formål

Kontakt til landskabsarkitekter, ingeniører o. lign.
Besøg af udvekslingsstudenter fra international
udvekslingsorganisation YFU

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Lise Fuhrmann Clausen

Tlf. 26248064

Brand, matematik og fysik

Formål

Undervisning, virksomhedsbesøg og opgaver til 8.-9. klasse.
”Hvordan kan man slukke brand med matematik og fysik”

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Frederikke Ekstrand Schmidt

Tlf. 41760133

Besøg hos en brobygger

Formål

Broer i et naturvidenskabeligt og samfundsmæssigt perspektiv

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Erik Basse Kristensen

Tlf. 28890704

Hvordan arbejder en brandmand

Formål

Hvordan arbejder en brandmand. Fokus kan være meget – kost,
fysik,
simple fysiske bevægelser etc. rettet mod indskoling. Der findes
klassesæt
+ undervisningsmateriale.

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Frederikke Ekstrand Schmidt

Tlf. 41760133

Møde med en anden social virkelighed

Formål

Møde med en anden social virkelighed fx Sundholms hjemløse

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Marie Kruse

Tlf. 27525862

Hvordan kommer man fra ide til et færdigt lægemiddel?

Formål

Hvordan kommer man fra ide til et færdigt lægemiddel?

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Jette Bisgaard Boll

Tlf. 25112550

Besøg på en byggeplads

Formål

Besøg på en byggeplads

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Frederikke Ekstrand Schmidt

Tlf. 41760133

Projektets tilblivelse

Formål

Projektets tilblivelse – Gravemaskiner, GPSstyret, måske geologi
Arbejder i stor entreprenørvirksomhed (Barslund)

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Jesper Kjeldgaard Andersen

Tlf. 31642606

Byggepladsen kommer til skolen

Formål

Byggepladsen kommer til skolen.
En introduktion til hvad, hvor, hvordan det kan gøres.

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Jan Mylenberg

Tlf. 40455859

Besøg på forældrearbejdsplads

Formål

Besøg på forældrearbejdsplads:
Børnene tager ud 2 og 2 til en forældrearbejdsplads der kan
besøges.
Børnene aftaler selv for forældrene (ikke egen), at de kommer og
hvornår/hvordan.
Bagefter fremlægger de for hinanden.

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Irene Antoinet Bøggild

Tlf. 30799641

Virksomhedsbesøg. FC Nordsjælland

Formål

Virksomhedsbesøg. FC Nordsjælland, møde fodboldstjerner og få
historien om,
hvad der skal til og hvorfor man skal arbejde for tingene.

Proces

Ressourcer & min rolle

Kontakt Oplysninger:

Navn: Thomas Lindblad Kristensen

Tlf. 20761222